Obsługa firm

Kancelaria prowadzi obsługę bieżącą podmiotów gospodarczych. Usługi obejmują zarówno indywidualne zlecenia dotyczące konkretnej sprawy jak i stałą obsługę firm. W zakres usług wchodzą m.in.:

  • zakładanie, likwidacja, łączenie i przekształcanie przedsiębiorstw
  • postępowania przed KRS, Urzędami Gmin, w tym również zmiana danych w rejestrach
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z powoływaniem i odwoływaniem organów Spółek
  • cywilne postępowania w sprawach gospodarczych (mediacje, postępowania ugodowe, postępowania sądowe, windykacja)
  • postępowania przed Urzędami Skarbowymi, w tym również wnioski o interpretację podatkową, odwołania od decyzji
  • doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych,
  • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów,
  • doradztwo, sporządzanie pism i regulaminów w zakresie spraw pracowniczych
  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej