Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych reprezentując pracowników jak również pracodawców. Pomoc prawna w omawianym zakresie obejmuje w szczególności:

  • odwołania i dochodzenie odszkodowań w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub zwolnienia dyscyplinarnego bez wypowiedzenia,
  • sprawy z zakresu kar dyscyplinarnych;
  • sprawy o odprawę;
  • sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.