Prawo administracyjne (w szczególności prawo budowlane)

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

  • wszelkie aspekty procesu budowlanego
  • uzyskiwanie pozwoleń, koncesji i zezwoleń
  • odwołania od decyzji
  • zażalenia
  • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego