Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, co obejmuje doradztwo prawne, przygotowywanie pism, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach pozasądowych i przedsądowych. W szczególności Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie:

  • spraw dotyczących życia codziennego – umów sprzedaży, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, darowizn, umów zlecenia, zadłużeń, spraw spółdzielczych
  • przygotowywania i opiniowania umów
  • spraw z zakresu ochrony prawa własności lub prawa posiadania
  • spraw o zasiedzenie,
  • spraw o zniesienie współwłasności,
  • spraw o zapłatę
  • windykacji, wniosków egzekucyjnych oraz monitoringu postępowania egzekucyjnego
  • postępowania wieczystoksięgowego
  • prawa autorskiego