Prawo rodzinne

Prawo rodzinne obejmuje szczególną sferę życia, łączącą się z emocjami oraz sytuacjami, o których bardzo trudno rozmawiać z osobami, których nie znamy. Kancelaria udzielając porad w tym zakresie dokłada szczególnej staranności i dbałości o komfort takich rozmów, dbając o przyjazną i pełną wsparcia atmosferę. W tej dziedzinie Kancelaria udziela pomocy w szczególności w następujących sprawach:

  • o rozwód
  • o separację
  • o podział majątku wspólnego
  • o alimenty
  • o ustalenie i zaprzeczenie pochodzeniu dziecka
  • o ubezwłasnowolnienie
  • o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej